A Szegedért Alapítványt 1989. július 4-én alapította az akkori városi tanács és 7 gazdálkodó szervezet 9,2 millió forint alapítói vagyonnal.

A szervezet céljai és tevékenysége:
- Az alapítvány fődíjával és kuratóriumi díjaival elismeri Szeged város hazai és nemzetközi hírnevét gazdagítók, öregbítők életútját és teljesítményét;
- Pályázati támogatásokkal járul hozzá tudományos kutatásokhoz, művészeti tevékenységhez, külföldi tanulmányutakhoz, kongresszusok szervezéséhez, a városhoz kötődő kiadványok megjelentetéséhez, s más értéket hordozó kezdeményezések megvalósításához;
- Tanácsadással, képzéssel, információkkal segíti a Csongrád megyei nonprofit szervezetek működését.

A Szegedért Alapítvány legfőbb szerve az Ügyvezető Kuratórium, amely mellett 3 szakkuratórium tevékenykedik: a Tudományos Kuratórium, a Művészeti Kuratórium és a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium.

Az ügyvezető kuratóriumban a város kiemelkedő gazdasági szervezetei, a szakkuratóriumokban a tudományos, a művészeti élet és a tömegkommunikációs eszközök jeles képviselői foglalnak helyet, ők döntenek a díjakról és a támogatásokról.
Az alapítványt a vezető testület tagjaiból választott soros elnök vezeti, ezt a tisztséget 2017. július 1. - 2018. június 30. közötti időszakban Dr. Csonka Péter a Zoll-Platz Vámügynökség Kft. ügyvezető igazgatója tölti be.
Az operatív tennivalókat az alapítvány titkára végzi.

A Szegedért Alapítvány díjait a város polgáraitól és közösségeitől érkező ajánlások, a támogatásokat egyéni és kollektív pályázatok alapján ítéli oda. Az ezekre szóló felhívások általában minden év október végén – november elején jelennek meg az alapítvány honlapján. A pályázati időszak január elején lezárul. A díjak átadására minden év márciusában az egykori szegedi nagyárvíz napjához – a város újjászületéséhez – kötődően kerül sor a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálaműsor keretében.

A 8 alapítóhoz már több mint 150 támogató csatlakozott. Az újabb bevételekből - a törzsvagyon érintetlenül hagyása mellett - az alapítvány negyedszázad alatt több mint 300 millió forintot fordított céljai megvalósítására.

A Szegedért Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 1998. január 1-től közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A Szegedi Törvényszék 2014. január 31-i végzésével ezt megerősítette.

Az alapítvány székhelye:
6720 Szeged, Klauzál tér 7. fszt. 13.

Bankszámlaszámai:
10102842-14239517-00000008
10700062-04212409-51100005

Szegedért Alapítvány Adószám:
19079244-2-06

Telefon: 62/422-303
Telefax: 62/422-304
E-mail: szegedert.alap@invitel.hu